MONTESSORI TOÀN DIỆN

Tất cả để xây dựng và bổ sung học liệu cho lớp học Montessori của bạn

Trở thành độc giả của Montessori

Đăng ký Cảm ơn bạn đã đăng ký
Cảm ơn bạn đã đăng ký!
Trở thành độc giả để nhận được các thông tin hữu ích về giáo dục Montessori và các hoạt động giáo dục Montessori tại Việt Nam.


Hỗ trợ cộng đồng nhà giáo Montessori Việt Nam

Thiết kế Lớp học

Chúng tôi hỗ trợ bạn lên từ ý tưởng chung tới thiết kế nội thất chi tiết cho từng lớp học theo các triết lý giáo dục Montessori.

Đào tạo giáo viên

Trung tâm đào tạo của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn, các khoá đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu.

Mua hàng doanh nghiệp

Liên lạc với đại diện bán hàng của chúng tôi khi bạn cần mua hàng số lượng lớn hoặc mua hàng cho tổ chức.

Yêu cầu Báo giá/Catalogue

Nhận bảng giá/catalogue tất cả các sản phẩm của chúng tôi tại đây.